01.05.2023   10 – 13

02.05.2023    9  -21

03.05.2023    10 -13

Badania laboratoryjne 01.05 i 03.05 nie będą realizowane- laboratorium jest nieczynne.

Pierwszeństwo przyjęcia mają pacjenci umówieni i w stanie  zagrożenia życia.