Każdy właściciel psa lub kota, który podróżuje ze swoim pupilem wie, że jego obowiązkiem jest wyrobienie zwierzęciu paszportu, który stanowi swojego rodzaju dowód tożsamości zwierzęcia i ważny jest w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Monako, Watykanie, Andorze i na Islandii.
Kto posiada uprawnienia do wydania takiego dokumentu i jak powinna wyglądać ta procedura?
Oto kilka podstawowych informacji dotyczących procedury wydawania tego dokumentu z uwzględnieniem zmiany uchwały nr 48/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących:

1. CZYM JEST PASZPORT?

Jest dokumentem pozwalającym na identyfikację zwierzęcia podczas przekraczania granicy, pobytu na terenie innego kraju oraz podczas wszelkich czynności wymagających potwierdzenia tożsamości zwierzęcia. Wydawany jest w postaci ujednoliconej przepisami unijnymi książeczki, w której w przeznaczonych do tego celu rubrykach wpisywane są adnotacje odnośnie przeprowadzonych zabiegów, badań oraz szczepień.

2. JAKIM GATUNKOM ZWIERZĄT WYDAJE SIĘ PASZPORT?

Dowód osobisty czworonoga - paszport zwierzęcia domowegoDokument ten wydawany jest dla następujących gatunków zwierząt:

  • Pies
  • Kot
  • Fretka

3. KTO POSIADA UPRAWNIENIA DO WYDAWANIA PASZPORTÓW?

Paszport może zostać wydany wyłącznie przez LEKARZA WETERYNARII figurującego w rejestrze lekarzy uprawnionych do wydawania tego dokumentu. NIE KAŻDY LEKARZ WETERYNARII POSIADA UPRAWNIENIA DO TEGO ABY WYSTAWIĆ PASZPORT! Również jakiekolwiek adnotacje oraz wpisy mogą być dokonywane wyłącznie przez lekarzy wpisanych do w/w rejestru; analogiczne adnotacje zostają także wprowadzone do programu WETSystems.

4. JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ ZWIERZĘ ABY MOŻNA MU BYŁO WYSTAWIĆ PASZPORT?

  • Czworonóg musi być oznakowany mikroczipem umieszczonym po lewej stronie szyi w połowie jej długości; transponder musi spełniać normy ISO 11784 wykorzystujące technologie HDX lub FDX-B oraz pozwalać na odczyt poprzez czytniki zgodne z normą ISO 11785; jeśli nie posiada mikroczipa jest on wszczepiany zaś jeśli zwierzę jest już oznakowane, mikroczip jest odczytywany czytnikiem przeznaczonym do tego celu – punkt 6 w załączniku do uchwały “dobra praktyka” odnośnie wydawania paszportów
  • Musi być poddane badaniu klinicznemu
  • Jeśli nie jest zaszczepione przeciw wściekliźnie a ukończyło 4 miesiące, musi zostać zaszczepione (w założeniu, że ma ukończone 3 miesiące)
  • Wg nowych przepisów w dniu wyrobienia paszportu zwierze musi być ponownie zaszczepione p/wściekliźnie
Dowód osobisty czworonoga - paszport zwierzęcia domowego